Stakińce

- wieś w rejonie wileńskio-trockim, powiecie Niemenczyn, Gminie Sużany

Stakińce współcześnie przez Litwinów nazwane zostały Stakines.
Szczególnym walorem jest jezioro zwnane Minkiele z którego wypływa rzeczka Jusina. Ta atrakcja zmienia oblicze tego zakątka i w chwili obecnej sporą część terenu przyległego do dużej części od południowo-zachodniej strony brzegu zajmuje posiadłość jednego z VIP'ów środowiska sportowego. OD strony drogi Niemenczyn-Sużany starano się uporządkować, ale efekt końcowy, który można było zaobserwować latem 2010 nie napawał optymizmem. Jezioro jest zarybione, ale połów ograniczony.Ciekawy zapis nt znalazłem w spisie inwentaryzacyjnym miejscowości rejonu wileńsko-trockiego zarządzonym przez bskupa POtockiego w 1795 zanotowano że: "Staw Jusina na rzece tejże nazwy JWP. Tyszkiewiczowej, poczynającej się z jeziora Jusis Jxx. Franciszkanów, na północ mil dwie, długości na sznurów 20, szerokości tyleż będzie, przez ten staw mostek, przez groblę, gdzie dawniej był młyn;
Mila geograficzna - 7149 metrów. **sznur - 45 metrów

LuPi ;)

Design by flankerds.com